Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja

Transparentnost - Srbija uputila je Ministarstvu kulture primedbe i sugestije u vezi sa nacrtom Pravilnika o tehničkim zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama. Primedbe se odnose na ustavnost članova zakona na osnovu kojih se ovaj Pravilnik i donosi, a koja je osporena pre godinu dana od strane Zaštitnika građana, Poverenika i grupe nevladinih organizacija, na koncepciju zadržavanja podataka o elektronskoj komunikaciji i povećanim rizicima od nastanka korupcije, kao i na nejasan status i pravni osnov formiranja "monitoring centra". Transparentnost Srbija je takođe podržala komentare koje je na ovaj nacrt dao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pojedine komentare drugih učesnika u raspravi.

 

Analiza pravilnik elektronske komunikacije.doc