Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sugestije za dopunu Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Transparentnost - Srbija je uputila Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu komentare i sugestije za dopunu Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Pored ranijih predloga koji su sadržani u zajednickom dopisu grupe nevladinih organizacija (http://www.narodnainicijativa.rs/), kojoj se TS prikljucila, novi predlozi se odnose na dve oblasti koje su do sada bile neuredene - vodenje i finansiranje kampanje u vezi sa referendumom i narodnom inicijativom, koja u mnogim aspektima ima slicnosti sa izbornom kampanjom, pa se predlažu i rešenja koja su na tragu novousvojenog Zakona o finansiranju politickih aktivnosti i koja, u sadejstvu sa primenom tog zakona, treba da obezbede transparentnije tokove novca u politici.