Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferenciji za štampu 16.05.08

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

Konferenciji za štampu

Parlamentarna i zborna kampanja i borba protiv korupcije: šta su stranke obećavale i šta mogu već sada da učine

 

koja će se održati u petak, 16. maja 2008 , u prostorijama organizacije, u ulici Despota Stefana broj (29. novembra) 36 na prvom spratu, sa početkom u 11 časova

MATERIJAL :

Dnevni red:

 

11:00 - 11:15 Borba protiv korupcije kao tema predizborne kampanje i polaganje računa o finansiranju izborne kampanje – prof. Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

 

11:15 - 11:25 Kako parlamentarne političke stranke mogu da dokažu da zaista žele da se bore protiv korupcije – predlozi organizacije Transparentnost – Srbija za ograničenje u korišćenju imuniteta narodnih poslanika i državnih funkcionera – Nemanja Nenadić, programski direktor TS

Teme konferencije:

 

Protekla predizborna kampanja je bila prilika da bitni učesnici na političkoj sceni još jednom daju obećanja da će se boriti protiv korupcije. Na ovoj konferenciji za štampu ćemo se kratko osvrnuti na to šta su pojedine stranke obećavale u vezi sa borbom protiv korupcije, i predstaviti stavove organizacije Transparentnost – Srbija o tome šta parlamentarne političke stranke već sada (pre formiranja vladajuće koalicije) mogu da učine kako bi potvrdile svoju spremnost za borbu protiv korupcije.

 

Na konferenciji za štampu ćemo predstaviti konkretne predloge aktivnosti koje bi političke stranke mogle da preduzmu u vezi sa:

 

  1. Obezbeđivanjem uvida javnosti u podatke o finansiranju izborne kampanje
  2. Obezbeđivanjem potpisivanja sporazuma izmedju politickih stranaka da se ustavna garancija imuniteta narodnih poslanika i drugih državnih funkcionera predvidjena clanom 103. ne koristi kao prepreka za ispitivanje postojanja krivične odgovornosti za dela sa elementom korupcije

 

Za dodatne informacije možete kontaktirati gospođicu Mišu Bojović

 

Beograd, 14. Maj 2008.

 

Transparentnost – Srbija

Informativna služba