Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Saopštenje Koalicije za slobodu pristupa informacijama

Povodom Pravilnika RATEL-a o „Tehničkim uslovima za podsisteme , uređaje, opremu i instalacije Internet mreže” donetog 11. jula 2008.g.

Koalicija za slobodu pristupa informacijama poziva Republičku agenciju za telekomunikacije (RATEL) da preispita sadržinu donetog Pravilnika koji definiše nove delatnosti Internet provajdera u Srbiji koji će morati da čuvaju podatke o Internet saobraćaju svojih korisnika i to prosleđuju nadležnim državnim organima.

 

Legitimno je pravo države da u skladu sa zakonom sprovodi radnje nadzora osumljičenih lica u krivičnom postupku. Međutim, pomenuti Pravilnik RATEL-a uglavnom navodi obaveze javnih telekomunikacionih operatora i pružalaca Internet usluga prema nadležnim državnim organima ovlašćenim za elektronski nadzor.

 

Koalicija za slobodu pristupa informacijama smatra da pomenuti Pravilnik RATEL-a mora da sadrži i odredbe o obavezama državnih organa prema javnim telekomunikacionim operaterima i pružaocima Internet usluga u cilju suzbijanja zloupotrebe nadzora nad komunikacijama putem Interneta.

 

Zakonik o krivičnom postupku propisuje proceduru po kojoj istražni sudija donosi naredbu o nadzoru osumljičenog lica i postupanju policije i BIA po naredbi (čl. 146. i 147.). Pravilnik RATEL-a trebao bi da sadrži odredbe koje prvo obavezuju nadležne državne organe da dostave naredbu istražnog sudije o nadzoru osumljičenog lica. Na osnovu sudske naredbe javni telekomunikacioni operateri i pružaoci Internet usluga imaće uvid u zakonitost radnje policije i BIA (podaci o licu protiv

kojeg se mera primenjuje, osnovi sumnje, način sprovođenja, obim i trajanje mere).

 

Nepostojanje jasnih pravila za nadzor Internet komunikacija otvara mogućnost da ovlaćena lica samo na osnovu službene legitimacije, bez naloga suda, narušavaju pravo na privatnost građana. Takođe, postavlja se i pitanje mogućih zloupotreba pomenute opreme od strane Internet provajdera.

 

Usvajanje pravilnika o obezbeđivanju tehničkih uslova za potrebe državnih organa ovlašćenih za elektronski nadzor izazvao je polemike u javnosti i još jednom pokazao razloge za hitno usvajanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o klasifikaciji informacija.

Koalicija za slobodu pristupa informacija od javnog značaja zahteva :

Da RATEL

§ Informiše javnost o preduzetim koracima i omogući dijalog povodom usvojenog dokumenta svim zainterssovanim stranama (Koaliciji za slobodu pristupa informacijama, korisnicima ISP-a i ostalim zainteresovanim stranama);

 

Preporuka Narodnoj Skupštini Republike Srbije:

§ Da što hitnije usvoji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji će pružati zaštitu u skladu sa standardima Saveta Evrope, Zakon o klasifikaciji podataka i izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje je ova grupa organizacija podnela Narodnoj skupštini decembra 2007 i koje je svojim potpisima podržalo oko 72,000 hiljada građana.

 

Članice Koalicije za slobodu pristupa informacijama:

www.spikoalicija.fosserbia.org

Beogradski centar za ljudska prava, Beograd

Centar za mir i razvoj demokratije (CAA), Beograd

Centar za civilnu edukaciju, Vršac

Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd

Civilno udruženje Mađara u Srbiji – "Argus"

Fond za otvoreno društvo, Beograd

Forum Iuris, Novi Sad

Građanske inicijative, Beograd

Građanski savet opštine Kraljevo

Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom), Beograd

Narodni parlament, Leskovac

Resurs centar, Negotin

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Prokuplje

Transparentnost Srbija, Beograd

Udruženje građana " Sretenje ", Požega

 

U ime Koalicije za slobodu pristupa informacijama,

Zdenka Kovacevic

064/211-78-70

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

31. jul 2008. godine