Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Za nultu toleranciju kršenja pravila o sukobu interesa

Saopštenje za javnost

 

Za nultu toleranciju kršenja pravila o sukobu interesa

Transparentnost – Srbija smatra da je od odlučujuće važnosti obezbediti dosledno sprovođenje odredaba o sprečavanju sukoba javnog i privatnog interesa i nespojivosti funkcija na samom početku primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

Sadašnja diskusija o tome da li bi poslanici u skupštinama Srbije i Vojvodine smeli da ostanu na čelu svojih gradova i opština i prebacivanje tereta odluke o tom pitanju na Agenciju za borbu protiv korupcije je potpuno  neumesna, pri tom imamo u vidu sledeće: Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije zaista sadrži normu prema kojoj Agencija u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li se istovremeno vršenje dve funkcije može odobriti. Međutim, u prelaznim odredbama tog zakona (član 82) je propisano da funkcioneri koji su se 1. januara 2010 zatekli „na dve stolice“ moraju u roku od tri meseca da se opredele za jednu od funkcija koju će nastaviti da vrše i oko toga zakon ne dopušta nikakve izuzetke. Ukoliko postoje neki valjani argumenti protiv primene ovog pravila za pojedine kategorije funkcionera, Transparentnost Srbija smatra da pravo mesto za raspravu o njima nije Agencija za borbu protiv korupcije nego Narodna skupština, koja zakone usvaja i menja.

 

Imajući u vidu da se Agencija na početku rada hvata u koštac sa brojnim poslovima, smatramo da joj treba pružiti podršku da to učini po zakonu, a ne otežavati joj rad traženjem da razreši probleme za koje je ključ u rukama drugih organa.

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 5. februar 2010.