Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Za striktnu primenu normi o duplim funkcijama

Saopštenje za javnost:

Za striktnu primenu normi o duplim funkcijama


Transparentnost Srbija smatra izuzetno značajnim to što je Agencija za borbu protiv korupcije zauzela nedvosmislen pravni stav[1] da su funkcioneri, koji se nisu odrekli duplih funkcija do 1. aprila, prekršili Zakon. Logična posledica toga je pokretanje postupka protiv takvih funkcionera. Transparentnost – Srbija očekuje da će taj zadatak Agencija sprovesti što efikasnije i bez selektivnosti.

 

Ujedno izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog svih pokušaja političara, partija ili organa vlasti da se relativizuje obaveznost norme o odricanju od «duplih funkcija». Naime, pitanje nedozvoljene kumulacije javnih funkcija je jedno od najmanje osetljivih u primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Činjenica da je primena tih normi naišla na ovoliki otpor, rađa bojazan da se mogu pojaviti još snažnije opstrukcije kada Agencija bude počela da se bavi ispitivanjem konkretnih slučajeva sukoba interesa, zloupotreba javne funkcije za partijsku promociju i kontrolom izveštaja o finansiranju izbornih kampanja.

Onemogućavanje protivzakonite kumulacije funkcija smatramo samo jednim od važnih koraka u borbi protiv korupcije koji će označiti, između ostalog, kraj epohe «nezamenljivih».

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 15. april 2010.

 

 [1] Правни ставови од 7. априла 2010, доступни на адреси http://www.korupcija.gov.rs/cms/item/aktuelnosti/ci/sednice.html?view=news&articleId=365