Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Saopstenje za javnost

U nastavku prenosimo saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljuba Šabića vezano za inicijativu Privredne komore Srbije da se, u primeni novog Zakona o stečaju, obezbedi veći stepen javnosti i bolja informisanost svih, a pogotovo privrednih subjekata.

 

Saopštenje za javnost

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić podržao je inicijativu Privredne komore Srbije da se, u primeni novog Zakona o stečaju, obezbedi veći stepen javnosti i bolja informisanost svih, a pogotovo privrednih subjekata. Poverenik se založio da se zakonska rešenja tumače na način koji je u najvećoj meri u funkciji javnosti postupka, kao i da se raspoloživim faktičkim sredstvima obezbedi što je moguće veći stepen javnosti u primeni ovog zakona.

S tim u vezi, Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

Sasvim je umesno i odgovorno upozorenje Privredne komore Srbije da praksa, po kojoj se rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka objavljuju samo na oglasnoj tabli nadležnog Privrednog suda, nije u skladu sa zahtevima transparentnosti i da može ugroziti prava i legitimne interese brojnih subjekata.

Inicijativa Privredne komore je sasvim opravdana, kako sa stanovišta načelnih razloga,  odnosno potrebe da javnost bude obaveštena o svim merama koje državni organi preduzimaju, tako i sa stanovišta konkretnih ciljeva samog stečajnog postupka, ostvarivanja najpovoljnijeg namirenja poverilaca i postizanja najveće moguće vrednosti imovine stečenog dužnika.

Pribijanje rešenja na oglasnu tablu, kao način informisanja javnosti, sasvim sigurno nije ideal vremena u kome živimo. Bilo bi mnogo primerenije tom vremenu, korisno i dobro, ako bi, u svrhu ostvarivanja većeg stepena transparentnosti, objavljivanje pomenutih rešenja bilo vršeno i na stranicama Internet prezentacija registra privrednih subjekata, kao i na Portalu mreže trgovinskih sudova Srbije, a i na Portalu Privredne komore Srbije, koja je to sama ponudila.

U svakoj, pa i u ovoj prilici treba naglasiti da konstantno unapređenje transparentnosti rada mora da bude jedan od vodećih principa kojim se svi državni organi rukovode u svom radu. U tom kontekstu i tumačenje zakonskih odredbi i njihova primena mora se vršiti na način koji ne dovodi u pitanje, nego, naprotiv, širi prostor za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.“

 

[link teksta]