Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javno slušanje o predlogu Zakona o elektronskom fakturisanju

Transparentnost Srbija je učestvovala na javnom slušanju koje je organizovano povodom aktuelnog predloga Zakona o elektronskom fakturisanju u organizaciji Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.

Programski direktor TS, Nemanja Nenadić je ukazao na nedovoljnu povezanost odredaba ovog zakona sa Zakonom o javnim nabavakama. Iako se u obrazloženju predloga zakona navodi da je jedna od očekivanih koristi povećanje transparentnosti, ne vidi se u čemu će se ona sastojati. Naime, nema sumnje da će uvođenje sistema elektronskih faktura između subjekata javnog i privatnog sektora i između subjekata privatnog sektora, koje će biti vođene preko centralizovane baze pod okriljem države povećati obim informacija koje su poznate državnim organima. Međutim, nema naznaka da će to na bilo koji način povećati transparentnost, odnosno da će javnost dobiti mogućnost uvida u veći obim podataka nego što je to trenutno slučaj.

U tom smislu, naročito je važno da se uspostavi jasna veza između mehanizama iz ovog zakona i Zakona o javnim nabavkama. Za početak, trebalo bi utvrditi da li su svi naručioci iz Zakona o javnim nabavkama ujedno i obveznici iz javnog sektora na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju. Ukoliko jesu, bilo bi korisno da se podaci o elektronskim fakturama po kojima subjekti iz javnog sektora vrše plaćanja, a koja su vezana za javne nabavke, takođe vide i na Portalu javnih nabavki. To bi značilo istinsko povećanje transparentnosti. U vezi sa tim, Nenadić je pozvao narodne poslanike da kroz amandmane obezbede objavljivanje podataka o elektronskim fakturama i na Portalu javnih nabavki, odnosno na drugi način koji bi omogućio uvid javnosti u poslovanje subjekata javnog sektora.

Nenadić je iskoristio priliku da prisutne predstavnike Ministarstva finansija i narodne poslanike podseti na nedavno uvedenu obavezu da se od Agencije za sprečavanje korupcije zatraže mišljenja o rizicima od korupcije u nacrtima zakona, kada je reč o propisima iz osam „osetljivih oblasti“ koje su izričito navedene u Akcionom planu za poglavlje 23 evropskih integracija. Na osnovu raspoloživih saznanja to nije bilo učinjeno kada je krajem prošle godine donošen Zakon o fiskalizaciji, iako je upravo oblast poreza prepoznata kao jedna od onih u kojima se takva mišljenja moraju tražiti. Nenadić je pozvao Ministarstvo finansija da takvo mišljenje zatraži naknadno.

Snimak sednice na sajtu Skupštine.

Predlog amandmana koji je poslanicima dostavila TS.