Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Završni računi

Datum kreiranja: ponedeljak, 23 septembar 2019

završni računiDostavljanje završnog računa Skupštini, što se konačno dogodilo posle više od četiri godine,  samo je jedna od stvari koje Ministrarstvo finansija i Vlada treba da učini da bi postupanje sa budžetom bilo transparentnije i odgovornije. Prema međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta, koje se objavljuje svake druge godine, Srbija beleži loše rezultate (poslednji put je imala samo 43 od 100 mogućih poena).  

Iako su zakoni solidni, njihova kršenja su makar do nedavno bila drastična. Podnošenje budžeta i završnog računa Skupštini i javnosti predstavlja početak, a ne kraj priče o toj temi. Na primer, bilo bi logično da Skupština koja je odobrila budžet pokaže interesovanje i za situacije kada Vlada odstupa od odobrenog, uzimaju sredstva sa programa jednog korisnika u budužetsku rezervu, da bi ih potom utrošila za potpuno drugu namenu.

TS upravo sprovodi istraživanje o korišćenju budžetske rezerve, gde nailazimo na zid ćutanja u Ministarstvu finansija i Vladi u pogledu kriterijuma za raspodelu tih sredstava. Jednu stvar Ministarstvo i Vlada bi mogli da urade, pa da značajno poprave svoju transparentnost. U tom pogledu bi mogli da se ugledaju na opštine i gradove u samoj Srbiji. Trenutno, periodični (mesečni) izveštaji o trošenju budžeta donose samo opšti pregled situacije po glavnim stavkama. Umesto toga, mogli bi da objavljuju tabelu koja bi, čak i na dnevnom nivou, mogla da pokaže koliko je novca bilo odobreno za svakog korisnika i svaki program i koliko je utrošeno do danas.