Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prvi podaci o finansiranju kampanje

Datum kreiranja: ponedeljak, 31 avgust 2020

sve listeKoalicija "Aleksandar Vučić - za našu decu" potrošila je 686 miliona dinara (oko 5,8 miliona evra) u izbornoj kampanji 21. juna.  Troškove je pokrila sa 467 miliona iz javnih izvora i 219 miliona od „sopstvenih sredstava“, odnosno sa računa za finansiranje redovnog rada stranke. Iako nosi drugačiji naziv, i tu je reč o sredstvima koja potiču iz budžeta, na osnovu dotacija koje dobijaju parlamentarne stranke. Prijavljeni troškovi preostalih 20 izbornih lista su bili oko 400 miliona dinara.

Reč je o ispravljenim podacima na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije (http://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/pretragaKampanja). Agencija je ispravila podatke nakon što je TS ukazala na brojne nelogičnosti. Postojale su greške u zbirnim iznosima, zbog čega su brojni mediji prvobitno objavili da je lista okupljena oko SNS potrošila 182 miliona, a koalicija SPS-JS 62 miliona dinara.

Najveći deo troškova naprednjaka odnosi se na TV stanice - oko 293 miliona za oglase na TV-u, 166 za spotove i 15 za zakupljene termine.

Koalicija Socijalističa partija Srbije - Jedinstvena Srbija potrošila je oko 212 miliona, od toga 151 za TV oglašavanje.

Novac su prikupili iz javnih izvora (85,5 miliona), od priloga fizičkih lica (26,5 miliona), iz sopstvenih sredstava (3,5 miliona) i od kreidta kod AIK banke (96 miliona).

Lista Aleksandar Šapić SPAS pokrila je 57 miliona troškova delom iz budžeta (34 miliona) od sopstvenih sredstava (23 miliona).

Pokret obnove kraljevine Srbiju, koji je ostao ispod cenzusa, potrošio je iznos blizak onom koji je i najavio pre izbora (https://transparentnost.org.rs/images/projekti/kampanja/2020/POKS.html) 45 miliona dinara. Ova lista je iz javnih izvora dobila 7,5 miliona, od donacija fizičkih lica 14,5 miliona i od donacija pravnih lica 23 miliona

Ispod cenzusa su ostali i radikali koji su potrošili 40 miliona - 7,5 iz budžeta, ostatak sa računa za finansiranje redovnog rada.

Metla je potrošila 33 miliona a prihodovala 20 miliona, dok je lista Saveza vojvođanskih Mađara potrošila 29 miliona, koliko je i dobila iz javnih izvora.

Ukupni troškovi učesnika u kampanji 21. juna bili su, kao što je i TS procenila neposredno po njenom zaključenju, manji nego četiri godine ranije, kada je SNS potrrošila 771 milion, koalicija SPS-JS 359, a SRS 114 miliona dinara.

SVM je, međutim, udvostručila troškove u odnosu na kampanju pre četiri godine, kada je potrošila 13 miliona dinara.

Nivo javnosti finansiranja kampanje je, prema ocenama Transparentnosti, i dalje na niskom nivou. Ispravljeni podaci o prihodima i rashodima su objavljeni tek oko dva meseca nakon održanih izbora, dok gotovo ništa od podataka nije bilo dostupno javnosti dok je kampanja trajala (https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/189-transparentnost-finansiranja-izborne-kampanje).

Pored toga, ni podaci koji su sada objavljeni nisu potpuni, jer aktuelni propisi ne predviđaju obavezu objavljivanja pružalaca usluga, pa tako nije vidljivo na kojim TV stanicama, internet sajtovima i na čijim bilbordima je vršeno oglašavanje. Transparentnost-Srbija će tražiti ove dodatne podatke od Agencije za borbu protiv korupcije, radi poređenja prijavljenog sa nalazima monitoringa koji smo sproveli. U ovoj oblasti je neophodno da se poboljšaju i zakonska rešenja. Potreba za tim je prepoznata i u domaćim planskim dokumentima i od strane međunarodnih organizacija još 2013, ali nije bilo spremnosti da se u tom segmentu zakon poboljša, kako u proteklih sedam godina, tako ni nakon prošlogodišnjeg međupartijskog dijaloga.