Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost finansiranja izborne kampanje

 

Transparentnost Srbija, u saradnji sa kolegama iz Transparency International Češke Republike, sprovela je monitoring transparentnosti finansiranja izborne kampanje. Svi učesnici na izborima (stranke, koalicije, grupe građana) ocenjeni su na skali od 1 (potpuno netransparentno)  do 5 (potpuno transparentno).

Konačna ocena predstavlja aritmetičku sredinu ocena u 6 oblasti, na osnovu jasno definisanih kriterijuma. Obuhvaćene su sledeće oblasti:  

  1. Planirani rashodi kampanje.
  2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.
  3. Uplate/isplate na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje
  4. Struktura planiranih prihoda.
  5. Spisak predizbornih događaja.
  6. Izborni timovi, volonteri i angažovane PR i marketinške agencije.

Podatke o ispunjavanju kriterijuma TS će tražila na sajtovima političkih subjekata, njihovim profilima na društvenim mrežama, u medijima, ali i preko upitnika koji su poslati svim strankama, koalicijiama i grupama građana. 

Specifičnost ovog monitoringa jeste da je fokus na podacima koji se objavljuju pre izbora, kako bi građani i pre nego što se odluče kome će pokloniti poverenje, imali uvid u ove podatke. Ocene se, stoga, predstavljaju pre izbora. S obzirom na to da se objavljivanje podataka pre glasanja, prema važećim propisima u Srbiji, odnosi na vrlo mali broj podataka, ovaj monitoring predstavlja i promociju dobre prakse i pokušaj da se politički subjekti podstaknu na više standarde. TS planira da ovaj monitoring postane stalna praksa u okviru šireg monitoringa izbornih procesa, koji naša organizacija sprovodi već duže od 15 godina.

 

Stranica sa ocenama svih učesnika na izborima - zbirno i po oblastima 

banermali

 

Upitnik za prikupljanje podataka za ocenjivanje

 

Kriterijumi za ocenjivanje

 

Najava konferencije za novinare - predstavljanje istraživanja

Izveštaj sa konferencije za novinare

Snimak konferencije na YT kanalu TS

 

Transparency of Financing of Election Campaign Participants – During and After Elections December 2020

Transparentnost finansiranja kampanje (decembar 2020)

Analyses of the legal framework for party and election campaign finance - November 2020

Analiza pravnog okvira finansiranja stranaka i kampanja decembar 2020

 

Istraživanje je deo projekta "OPPOFIN - OPen POlitical FINances – Open accces to information as a main vehicle for transparency of election campaigns in Serbia", u okviru programa "Transition Promotion Program" Ministarstva spoljnih poslova Češke. Istraživanje se radi u saradnji sa Transparency International Češka po metodologiji koju ova organizacija već sedam godina redovno primenjuje na izborima u toj zemlji, a primenjivana je i na izborima u Slovačkoj.Metodologija je prilagođena zakonskom okviru, standardima i praksi u Srbiji. 

 

 

 

 

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #