Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Primedbe na nacrt izmena Generalnog plana Beograda

Datum kreiranja: sreda, 25 jun 2014
GUPBeogradTransparentnost - Srbija, osim što prati praksu javnih rasprava u Srbiji i daje predloge za poboljšanje propisa i prakse koristi i prilike koje organi vlasti pružaju građanima da utiče na odredbe budućih propisa. Zbog toga smo pripremili i dostavili konkretne primedbe na dokument čije usvajanje predstoji - "Nacrt izmena i dopuna Generalnog plana Beograd 2021".

Većina primedaba je načelne prirode - neobjavljivanje akata na koje se nacrt poziva (npr. zaključak Vlade u vezi sa projektom "Beograd na vodi"), odsustvo obrazloženja na koji način će se predloženim izmenama bolje zadovoljiti potrebe države i grada, anahron način vođenja rasprave (nemogućnost upućivanja primedaba elektronskom poštom) kao i podrivanje rasprave pre nego što je i počela - objavljivanjem informacija o tome da će projekat "Beograd na vodi" (koji nije u skladu sa akuelnim urbanističkim planom) biti realizovan, usled čega se može dogoditi da aktuelni "javni uvid" bude puko zadovoljenje forme iz Zakona o planiranju i izgradnji a ne prilika da se sva bitna urbanistička pitanja razreše.

Konkretne primedbe se odnose na one promene koje mogu biti rizične sa stanovišta nastanka korupcije ili koja nisu valjano obrazložena. Prva takva promena je ukidanje obaveznog međunarodnog konkursa za osmišljavanje uređenja "Savskog amfiteatra", a druga je uvođenje mogućnosti da se nižim planskim dokumentima i projektima odstupi od utvrđene maksimalne visine i spratnosti objekata. Tekst i obrazloženje primedaba mogu se preuzeti ovde: