Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konkurs u Ministarstvu rada - krivična prijava i ostala pitanja

Datum kreiranja: ponedeljak, 22 decembar 2014
vladaRSGrupa NVO podnela je krivičnu prijavu (http://www.policycenter.info/krivicna-prijava/) protiv "NN lica zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NN lica učesnika konkursa za unapređenje usluga socijalne zaštite koji je raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivično delo „Udruživanje radi vršenja krivičnih dela“ iz člana 346. Krivičnog zakonika Republike Srbije, krivično delo iz člana 359. Krivičnog zakonika „Zloupotreba službenog položaja“, krivično delo iz člana 361. „Nesavestan rad u službi“ i krivičnog dela iz člana 363. Krivičnog zakonika „Prevara u službi“ u pokušaju."

U opisu ove krivične prijave ne govori se mnogo o nepravilnostima u samoj proceduri odlučivanja o prispelim prijavama na konkurs (postoje uputnice ka tekstovima koji su o tome objavljeni u medijima), a gde bi prevashodno trebalo ispitati da li je bilo zloupotrebe službenog položaja kroz svesno kršenje procedura i predlaganje da se finansiraju projekti organizacija koje ne ispunjavaju uslove. Naglasak se stavlja na otrkivene podatke iz komunikacije između pojedinih učesnika konkursa, komunikaciju između njih i savetnice Ministarstva, kao i na podatke koji ukazuju na povezanost pojedinih udruženja koja su konkurisala (po rođačkoj liniji, istovetnim projektima, podacima iz statuta, adresama i slično), a sve u cilju da se dokaže postojanje organizovanog pokušaja da se znatan deo sredstava dodeli "poželjnim" dobitnicima.

Podsećamo na ranije izjave i tekstove u kojima smo ukazali da (bez obzira na ispitivanje krivične odgovornosti ili druge spoljne vidove kontrole), ministar Vulin ima obavezu da neposredno ili preko službi u Ministarstvu utvrdi i činjenice u vezi sa sprovođenjem ovog konkursa, što nije učinjeno. Na zaključak o tome da je ovogodišnji konkurs poništen a sredstva preneta na druge namene samo zarad toga da bi se afera zataškala ukazuje i okolnost da se najavljuje da će sledeće godine konkurs biti organizovan i da drugi konkursi ovog Ministarstva za NVO nisu poništeni da bi se novac preneo "tamo gde je to potrebnije".