Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Javnost rada organa centralne i lokalne vlasti u Srbiji 28 februar 2019
Pogoršanje neispunjenog plana za borbu protiv korupcije 11 februar 2019
Otvoreno pismo Ministarstvu pravde 01 februar 2019
Srbija izgubila dva poena i pala za deset mesta na listi Indeksa percepcije korupcije 29 januar 2019
Šta treba uraditi da bi Zakon o sprečavanju korupcije promenio stvari na bolje 18 januar 2019
Skupština još nije pokrenula izbor novog Poverenika 16 januar 2019
Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i dalje sadrži štetne odredbe 05 januar 2019
Međunarodni dan borbe protiv korupcije – podsetnik na neispunjene obaveze 09 decembar 2018
Poreska uprava neosnovano odbija da dostavi podatke o kontroli u medijima 19 novembar 2018
Reakcija na tvrdnju Ministarstva pravde o pozitivnoj oceni Venecijanske komisije 25 oktobar 2018
Ustavni amandmani neće smanjiti politički uticaj na pravosuđe 14 septembar 2018
Nacrt Zakona o sprečavanju korupcije ne rešava bitne probleme 30 avgust 2018
Ugovor potvrđuje nezakonito skrivanje informacija 07 avgust 2018
Upravni sud protiv toga da organi vlasti pokreću postupak protiv rešenja Poverenika 11 maj 2018
Rešiti probleme za rad medija i borbu protiv korupcije 03 maj 2018
Borba protiv korupcije - na papiru i u praksi 29 mart 2018
Sporije do informacija o radu vlasti 23 mart 2018
Kako da Srbija iskoristi GRECO preporuke 16 mart 2018
Nelogična zakonska rešenja i njihova pogrešna primena– finansiranje kampanje za gradske izbore 27 februar 2018
Saopštenje povodom objavljenog radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije i javne rasprave koja se vodi po pozivu Ministarstva pravde 27 februar 2018
CPI 2017: Srbija izgubila jedan poen i pala za pet mesta na listi Indeksa percepcije korupcije 22 februar 2018
Srbija nazadovala po otvorenosti budžeta 30 januar 2018
Ispitati informacije o mogućoj političkoj povezanosti direktora Agencije 18 januar 2018
Grubo kršenje zakona od strane opštinske izborne komisije u Pećincima 24 decembar 2017
Usvajanje budžeta za 2018 – značajan korak nazad srpskog parlamentarizma 18 decembar 2017
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije: Još jedna propuštena godina 09 decembar 2017
Nezakonitost konkursa Ministarstva za rad 24 novembar 2017
Ministarstvo finansija i Vlada ponovo krše Zakon o budžetskom sistemu 03 novembar 2017
Komisija naložila uklanjanje štetnog uslova 30 oktobar 2017
Upravni sud potvrdio - Vlada ne sme da ignoriše zahtev za pristup informacijama 09 oktobar 2017
Prikaz #