Business Joomla Themes by Justhost Reviews

 

Javne nabavke u Srbiji su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija široko rasprostranjena. Nova vlada je kao svoj ključni prioritet postavila borbu protiv korupcije. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi značajna poboljšanja za borbu protiv korupcije stupio je na snagu 1. aprila 2013. Ovaj zakon je bio predstavljen kao kamen temeljac politike borbe protiv korupcije, koji bi "omogućio do 1 milijarde evra uštede godišnje". Dva posebno važna podzakonska akta (o planiranju i analizi antikorupcijskih rizika) trebalo je da budu usvojena do 1. septembra od strane Uprave za javne nabavke (UJN).

Ovaj projekat imao je za cilj da olakša uspostavljanje funkcionalnog sistema za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama, kroz identifikaciju rizika korupcije, praćenje implementacije antikorupcijskih odredaba novousvojenog zakona, podizanje javne svesti i podrške državnim nezavisnim organima. Ovim projektom je takođe planirano olakšavanje sprovođenja antikorupcijskih zakona kroz praćenje odabranih rizičnih područja, kao što je diskrecija u nabavkama male vrednosti, transparentnost dokumenata (posebno tenderske dokumentacije), i pokretanje postupaka za sankcionisanje pred nadležnim organima. Takođe je planirano unapređenje kvaliteta podzakonskih akata kojima se reguliše planiranje javnih nabavki i sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, na osnovu iskustava TS u ovoj oblasti i učestvovanja u izradi podzakonskih akata, i pružanje podrške Upravi za javne nabavke i Antikorupcijskoj agenciji koje su zadužene za pripremu ovih akata.

 Primena ZJN

Sankcionisanje kršenja Zakona

Ovaj projekat je podržan od strane Britanske ambasade u Beogradu

fco1