Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Monitoring finansiranja izborne kampanje 2016

TS je u okviru ovog projekta, na određenom uzorku, pratila aktivnosti učesnika izbora 2016. godine i utvrdila najbitnije troškove kampanje (skupovi, oglašavanje na bilbordima, medijsko oglašavanje)
 
Takođe, TS je pratila aktivnosti javnih funkcionera na svim nivoima (na određenom uzorku) kako bi utvrdila razmere zloupotrebe funkcije za potrebe kampanje (funkcionerska kampanja). Po okončanju izbora TS je analizirala finansijske izveštaje i poredila prijavljene aktivnosti i troškove sa registrovanim u monitoringu.
 
 
 
fondotvorenodrustvo

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #