Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Indeks otvorenosti budžeta

Indeks otvorenosti budžeta je jedino svetsko nezavisno istraživanje, uporednih mera za povećanje transparentnosti budžeta nacionalnih vlada. U istraživanju se dodeljuju ocene transparentnosti na skali do 100, na osnovu 109 od 140 pitanja iz upitnika. Ova pitanja se fokusiraju na to da li organi vlasti informišu javnost o informacijama iz osam ključnih budžetskih dokumenata u skladu sa standardima međunarodne dobre prakse.

 

InternationalBudgetPartnership

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #