Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Antikorupcijske reforme i njihovi efekti - ostvarivanje preporuka za borbu protiv korupcije u okviru Poglavlja 23 evropskih integracija

 

Projekat predviđa izradu izveštaja o sprovođenju pojedinih obaveza organa vlasti, odnosno aktivnosti koje oni treba da sprovedu, a koje su propisane Akcionim planom za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije. Predmet praćenja su aktivnosti čiji je krajnji rok za primenu istekao u 2015. ili 2016. godini, one čiji ističe u 2017. godini kao i aktivnosti čija se primena odvija kontinuirano, tokom cele realizacije AP.

Transparentnost Srbija izvestaj o monitoringu AP 23 mart 2018

 

 

 

 

Ovaj projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljlaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije

 

ACASmali

 

Materijal:

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #