Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Protiv nekažnjivosti najtežih oblika korupcije na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Transparency International sprovodi regionalni projekat u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj. Ovaj projekat bavi se naročito opasnim oblicima korupcije, i to „korupcijom velikog obima“ (grand corruption), a u vezi sa definicijom ovog pojma koju je TI definisao na globalnom nivou. Cilj je bio da se kroz inkriminaciju slučajeva korupcije koji nanose naročito veliku štetu društvu ili ozbiljno ugrožavaju ljudska prava i životnu sredinu obezbedi lakše gonjenje i međunarodna saradnja počinilaca takvih krivičnih dela. 

U okviru ovog projekta pratićemo normativna rešenja i praksu gonjenja najozbiljnih oblika korupcije u zemljama regiona, što uključuje kako slučajeve koji su bili gonjeni tako i one za koje su postojale sumnje u javnosti, ali nisu ispitani. Period posmatranja će obuhvatiti period duži od decenije.

Drugi aspekt projekta biće praćenje pojave da se zakoni i drugi opšti pravni akti prilagođavaju pojedinačnim interesima. Predmet istraživanja biće poznati slučajevi te vrste za koje postoje dokazi ili javno iznete sumnje koje nisu valjano ispitane, kao i propisi koji treba da predstavljaju branu ovakvim pojavama.

Projekat se sprovodi uz podršku Evropske komiisije i traje dve godine.

 

Publikacija:

Korupcija na visokom nivou i zakoni krojeni po meri privatnih interesa u Srbiji

Grand Corruption and Tailor-made Laws in Serbia

 

 

euflag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funded by the European Union

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije. Za iznete stavove odgovorna je isključivo Transparentnost Srbija i ne može se na bilo koji način smatrati da izloženi stavovi odražavaju stavove Evropske unije. 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #