Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TraFiKa - Transparentnost finansiranja izbornih kampanja

Transparentnost Srbija, u saradnji sa kolegama iz Transparency International Češke Republike, sprovela je i za predsedničke i parlamentarne izbore, rspisane za 3. april 2022. godine, monitoring transparentnosti finansiranja izborne kampanje. Svi učesnici na izborima (stranke, koalicije, grupe građana i kandidati na predsedničkim izborima) ocenjeni su na skali od 1 (potpuno netransparentno)  do 5 (potpuno transparentno).

Konačna ocena predstavlja aritmetičku sredinu ocena u 6 oblasti, na osnovu jasno definisanih kriterijuma. Obuhvaćene su sledeće oblasti:  

  1. Planirani rashodi kampanje.
  2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.
  3. Uplate/isplate na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje
  4. Struktura planiranih prihoda.
  5. Spisak predizbornih događaja.
  6. Izborni timovi, volonteri i angažovane PR i marketinške agencije.

Podatke o ispunjavanju kriterijuma TS će tražila na sajtovima političkih subjekata, njihovim profilima na društvenim mrežama, u medijima, ali i preko upitnika koji su poslati svim strankama, koalicijiama i grupama građana. 

Specifičnost ovog monitoringa jeste da je fokus na podacima koji se objavljuju pre izbora, kako bi građani i pre nego što se odluče kome će pokloniti poverenje, imali uvid u ove podatke. Ocene se, stoga, predstavljaju pre izbora. S obzirom na to da se objavljivanje podataka pre glasanja, prema važećim propisima u Srbiji, odnosi na vrlo mali broj podataka, ovaj monitoring predstavlja i promociju dobre prakse i pokušaj da se politički subjekti podstaknu na više standarde. TS planira da ovaj monitoring postane stalna praksa u okviru šireg monitoringa izbornih procesa, koji naša organizacija sprovodi već duže od 15 godina.

Ocene svih učesnika parlamentarnih izbora:

 TraFiKa - Transparentnost finansiranja izborne kampanje za parlamentarne izbore 2022

Ocene svih učesnika predsedničkih izbora:

TraFiKa - Transparentnost finansiranja izbornih kampanje za predsedničke izbore 2022

 

 

TRAFIKA - transparentnost finansiranja kampanje 2022 

 

 

Najava konferencije za novinare:

Predstavljanje istraživanja o o transparentnosti finansiranja izborne kampanje

Izveštaj sa konferencije za novinare:

Nedovoljna transparentnost finansiranja izborne kampanje

 Najava okruglog stola 5. maja 2022:

Okrugli sto "Novac u izbornoj kampanji – kako povećati transparentnost i unaprediti izborne uslove" 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #