Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Svetski dan uzbunjivača

Datum kreiranja: petak, 23 jun 2023

main illu squareSvetski dan uzbunjivača obeležava se danas, 23. juna. To je dan posvećen ljudima koji su imali snage i hrabrosti da ukažu na kršenje zakona, na zloupotrebe, na korupciju. Uzbunjivačima često preti odmazda, bilo da su ukazali na zloupotrebe u organima ili firmama u kojima rade, bilo da su korisnici njihovih usluga. Stoga je nužno da imaju pravnu zaštitu. Ali još je važnije da se ono na šta su ukazali istraži i procesuira.

Jedan od glavnih proklamovanih ciljeva donošenja Zakona o zaštiti uzbunjivača 2014. godine u Srbiji bilo je prijavljivanje korupcije. Reč „korupcija“ je pomenuta preko 50 puta u obrazloženju predloga ovog zakona! Kada se govori o očekivanim efektima primene Zakona u prvi plan se ističe sledeće: „Ovim pravnim okvirom postiže se i cilj podrške i podsticanja prijave sumnje na korupciju ili drugog nezakonitog postupanja kao načina zaštite javnog interesa. On treba da doprinese ohrabrivanju potencijalnih uzbunjivača i uspostavljanju efikasnog mehanizma razotkrivanja nezakonitosti i nepravilnosti“.

Od usvajanja ovog zakona prošlo je više od osam godina, a Srbija nije uspostavila sistem za prikupljanje i praćenje čak ni osnovnih informacija koje se tiču uzbunjivanja i postupanja po uzbunjivačkim prijavama u slučajevima korupcije.

Podršku osobama koje sumnjju da su žrtve korupcije pružaju i antikorupcijska savetovališta (ALAC – Advocacy and Legal Advice Centres) mreže Transparency International. Trenutno ih postoji 90 u 64 zemlje, a među njima je i Antikorupcijsko savetovalište Transparentnosti Srbija. Povodom Svetskog dana uzbunjivača, Transparency International objavljuje 15 priča iz ALAC-a, a među njima je i jedna iz Srbije. 

Detaljno u zaštiti uzbunjivača u Srbiji u publikaciji TS: Uzbunjivanje u Srbiji i EU direktiva