Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Subvencije investitorima - svrsishodna državna pomoć ili promocija

Transparentnost Srbija je 2014. sprovela projekat “Državna pomoć – promišljeno ulaganje ili skrivena korupcija?”, koji je podržala FOD. Nalazi projekta pokazali su da ne postoji adekvatan mehanizam kontrole, odgovornosti i sankcionisanja dodele državne pomoći mimo zakona, kao ni mehanizam kojim bi se utvrđivala svrsishodnost državne pomoći. Analiza je ukazala da je novac često trošen nenamenski. Tokom 2014. godine bilo je najavljeno usvajanje uredbe o kontroli svrsishodnosti državne pomoći. Nema saznanja da je uredba usvojena. U međuvremenu je usvojen Zakon o ulaganjima, na osnovu kojeg je formiran Savet koji odlučuje o dodeli podsticaja. U međuvremenu u medijima je promovisan značajan broj ulaganja, većinom stranih, za koje je država obezbedila subvencije, odnosno državnu pomoć. Na kritike ekonomskih stručnjaka, domaćih privrednika i njihovih udruženja da sistem subvencija nije dobar, državni zvaničnici su odgovarali tvrdnjama da se uloženi novac višestruko vraća državi, bez objavljivanja studija ili drugih analiza koje bi to dokumentovale.

Ovaj projekat, istraživanje "Subvencije investitorima - svrsishodna državna pomoć ili promocija" je svojevrstan nastavak istraživanja iz 2014/15 godine. Cilj istraživanja bio je uspostavljanje i primena sistema za praćenje svrsishodnosti državne pomoći u Republici Srbiji. Transparentnost Srbija je ovom analizom težila da utvrdi da li postoji mehanizam za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći i da li se taj mehanizam primenjuje, te da javnost upozna sa slučajevima u kojima se dodela državne pomoći koristi za političku promociju i utvrdi načine da se ova oblast bolje uredi kroz propise i praksu. 

TS je analizirala rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći (KKDP) objavljena na sajtu KKDP, izveštaje o funkcionerskim kampanjama u prethodnim izbornim ciklusima i izveštaje medija o investicijama koje su bile potpomognute subvencijama. Na osnovu toga načinjen je izbor preduzeća za koje je bilo potrebno utvrditi da li su dobili državnu pomoć i da li je dozvoljenost te pomoći razamatrala KKDP. Među njima je utvrđeno nekoliko spornih za koje nije bilo moguće pronaći rešenja na stranici KKDP, zbog čega su od KKDP zatražena dodatna tumačenja.

TS je od svih (eventualno) nadležnih tražila i podatke o izradi propisa (uredbe) kojom bi bilo regulisano pitanje utvrđivanja svrsishodnosti državne pomoći. Prikupljeni su svi važeći relevantni propisi koji se odnose na oblast kontrole državne pomoći i ulaganja, odnosno podsticaje ulaganjima, kao i njihove izmene u prethodnom periodu.

TS je analizirala postupanje KKDP i posebnu pažnju posvetila slučajevima dodele državne pomoći za koje je KKDP navela da ih nije razmatrala i slučaju u kome je odgovorila da je dve godine nakon podnošenja zahteva za mišljenje, a sedam dana nakon podnošenja zahteva TS da dostavi odluku, donela odluku da nije nadležna. TS je istovremeno "testirala" rad KKDP kroz podnošenje dve inicijative (ponovljene inicijative sa novom argumentacijom) za razmatranje jednog slučaja dodele državne pomoći. Ta "epizoda" je deo analize prakse KKDP i ujedno deo završnog izveštaja.

TS je pratila izveštavanje medija o subvencijama, državnoj pomoći, funkcionerskoj kampanji u preduzećima i izdvojila nekoliko pozitivnih primera medijskog izveštavanja o dodeli državne pomoći, koji se izdvajaju od uobičajene medijske slike (prenošenje izjava funkcionera sa potpisivanja sporazuma ili polaganja kamena temeljaca, otvaranja fabrika i sl.).

TS je od nadležnog organa (Ministarstva privrede) prikupila podatke o načinima na koji se utvrđuje ispunjavanje ciljeva postavljenih prilikom dodele državne pomoći i podatke o vanrednim kontrolama i izveštajima koje je Ministarstvo vršilo/izrađivalo u vezi sa dodelom državne pomoći. Ovi podaci predstavljeni su u okviru analize mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći, što čini centralni deo završnog izveštaja.

Sve ovo predstavljeno je kroz četiri analize koje čine ovaj izveštaj – „Analizu mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći", „Analizu prakse KKDP", „Analizu medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama" i „Analizu propisa. Izveštaj takođe sadrži rezime, kao i preporuke za promenu propisa i/ili prakse.

 

Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 doc

Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 pdf

Subsidies to investors - meaningful state aid or a political promotion

Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 - rezime doc

Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 - rezime pdf

Analiza medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama doc

Analiza medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama pdf

Analiza prakse Komisije za kontrolu državne pomoći doc

Analiza prakse Komisije za kontrolu državne pomoći pdf

Analiza propisa doc

Analiza propisa pdf

Analiza mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći doc

Analiza mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći pdf

 

 

fondotvorenodrustvo

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #