Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Javno – privatna partnerstva u kontekstu borbe protiv korupcije 07 april 2014
Prva godina primene Zakona o javnim nabavkama - efekti i rezultati 26 mart 2014
Monitoring finansiranja izborne kampanje 2014 19 mart 2014
Sankcionisanje kršenja antikorup. propisa u Srbiji 21 februar 2014
Javno – privatna partnerstva u kontekstu borbe protiv korupcije 18 februar 2014
Svrsishodnost trošenja javnih sredstava 11 februar 2014
Zahtev za ispravku 31 januar 2014
Pomak Srbije na listi Transparency International 03 decembar 2013
Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2013. godinu 27 novembar 2013
Za efikasnije krivično i prekršajno gonjenje u javnim finansijama 27 novembar 2013
Javnost rada Vlade 22 septembar 2013
Obaveštenje u vezi Maria Spasića 28 avgust 2013
Finansiranje predizborne kampanje i borba protiv korupcije u Srbiji – godinu dana nakon izbora i prva godina rada Vlade 29 jul 2013
UB 19. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 16 jul 2013
KRAGUJEVAC/ALEKSANDROVAC 18. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 16 jul 2013
BEČEJ/ZRENjANIN 17. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 16 jul 2013
NOVI SAD 16. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 16 jul 2013
LESKOVAC/NIŠ 11. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 10 jul 2013
BOR/ZAJEČAR 10. jul 2013 – Okrugli sto o problemima u primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 10 jul 2013
Predstavljanje Globalnog barometra korupcije Transparency International za 2012/2013 03 jul 2013
Borba protiv korupcije – depolitizacija javnog sektora 06 jun 2013
Promena lokacije kancelarije Transparentnosti Srbije 27 maj 2013
Javnost rada organa vlasti – proaktivno objavljivanje informacija 22 april 2013
Konferencija za štampu 10 april 2013
„Sistemski pristup u borbi protiv korupcije - Izveštaji nezavisnih tela i Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije“ 19 mart 2013
Konferencija za štampu 26 februar 2013
“Pravosuđe u borbi protiv korupcije” – osnovni nalazi istraživanja 28 januar 2013
Predstavljen Indeks percepcije korupcije za 2012 i nalazi o ispunjenju preporuka nezavisnih antikorupcijskih organa 04 decembar 2012
Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2012. godinu 30 novembar 2012
Koliko smo bliži viziji 2016; 100 dana Vlade - Prvi rezultati 01 novembar 2012
Prikaz #