Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Borba protiv korupcije u prvih godinu dana Vlade 31 jul 2013
Amandmani na Zakon o prekršajima 25 jul 2013
O slabostima i nedostacima novih rešenja 16 jul 2013
Neustavno legalizovanje korupcije 08 jul 2013
Nedostaci antikorupcijske strategije 06 jul 2013
Sistematska nedoslednost u izboru rukovodstava JP 01 jul 2013
Skupštinski zaključci o izveštajima nezavisnih antikorupcijskih organa – prednosti i slabosti 28 jun 2013
Nedostatak poverenja javnosti u političke stranke podriva demokratiju na Balkanu 25 jun 2013
Ukinuti rizičnu odredbu 06 jun 2013
Ponovo kasni fiskalna strategija 04 jun 2013
Izvestan pomak u javnosti zakonodavnog procesa 15 maj 2013
Neophodna su pravila za finansiranje referenduma 26 april 2013
Hitno obezbediti nabavku lekova po Zakonu 24 april 2013
Analiza usaglašenosti informatora o radu organa vlasti 23 april 2013
Očekuju se godišnji finansijski izveštaji stranaka 15 april 2013
Javne rasprave u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i prakse 12 april 2013
Izrada Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača 12 april 2013
Strategija za borbu protiv korupcije 12 april 2013
Problem sa postavljanjem službenika na položaju i depolitizacija državne uprave 12 april 2013
Kako koristiti izveštaje nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije 12 april 2013
Objavljivanje imena donatora političkih stranaka 12 april 2013
Obezbediti punu primenu Zakona o javnim nabavkama 05 april 2013
Pismo Transparentnosti Srbija i Koalicije za nadzor javnih finansija Ustavnom sudu 04 april 2013
Rešenje Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu 03 april 2013
Rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja protiv rešenja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu 28 mart 2013
Za dopunu nacrta medijskog zakona 21 mart 2013
Ministarstvo pravde i državne uprave objavilo je nacrt Strategije za borbu protiv korupcije koji je otvoren za javnu raspravu 21 mart 2013
Rešenje Ustavnog suda 15 mart 2013
Neustavnost predloga zakona o upisu bespravnih objekata 11 mart 2013
Predlog za izmenu zaključaka o godišnjim izveštajima nezavisnih tela 01 mart 2013
Prikaz #