Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Neusaglašenost budžeta i propisa o finansiranju stranaka 28 decembar 2011
Indeks davalaca mita TI za 2011 03 novembar 2011
„Transparentnost“ uputila predloge u vezi sa izmenama Zakona o javnim nabavkama 27 oktobar 2011
Pokrenuti postupak izbora Poverenika za informacije 27 oktobar 2011
Kampanja za usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača 18 oktobar 2011
Informisanost kao najbolja brana korupciji 29 septembar 2011
Oprezno sa izmenama Zakona o javnim nabavkama 12 septembar 2011
Nezakonita dugovanja države 26 avgust 2011
Pregled promena u Zakonu o lokalnim izborima 15 avgust 2011
Nacrt strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji 15 avgust 2011
Komentar pojedinih odredaba novousvojenog Zakona o energetici sa stanovišta korupcije 15 avgust 2011
Komentar na pojedine odredbe Nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine 15 avgust 2011
Kratki prikaz Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva 15 avgust 2011
Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja u republici srbiji do 2016. godine 15 avgust 2011
Sugestije za dopunu Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi 15 avgust 2011
Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja 15 avgust 2011
Objavljena odluka Ustavnog suda 01 avgust 2011
Za efikasnije ostvarivanje Ombudsmanovih preporuka 01 avgust 2011
Bez rešenja za duple funkcije krivicom zakonodavca i kašnjenjem Ustavnog suda 11 jul 2011
Saopštenje za javnost 15 jun 2011
Saopštenje za javnost 08 jun 2011
Saopštenje za javnost 05 maj 2011
Hitno izmeniti Zakon o finansiranju političkih stranaka 05 april 2011
Javnost podataka o uslugama koje organi vlasti pružaju građanima kao sredstvo za predupređenje korupcije 30 mart 2011
Podržati preporuke ombudsmana 28 mart 2011
Obezbediti pouzdane informacije o radu Vlade 14 mart 2011
Korisne izmene skupštinskog Poslovnika što pre primeniti u praksi 01 mart 2011
Reagovati na izveštaje Saveta za borbu protiv korupcije 14 februar 2011
Obezbediti slobodu poslanika i urediti lobiranje 11 februar 2011
Saopštenje za javnost: Za doslednu primenu Zakona o finansiranju političkih stranaka 23 decembar 2010
Prikaz #