Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Na sajtu Agencije nova verzija izveštaja GG Dveri za parlamentarne izbore 12 jul 2012
Izveštaji o finansiranju izborne kampanje i pregovori o formiranju Vlade Srbije u kontekstu borbe protiv korupcije 10 jul 2012
Prioriteti nove Vlade Srbije 02 jul 2012
Agencija za borbu protiv korupcije podržava inicijativu Transparentnosti Srbija 05 jun 2012
Prioriteti antikorupcijske politike 27 maj 2012
Monitoring finansiranja izborne kampanje – kratki pregled dosadašnjih nalaza 25 maj 2012
Objašnjenje u vezi sa podacima o troškovima predizborne kampanje 16 maj 2012
Dilema oko finansiranja predsedničkih izbora 11 april 2012
Preminula Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije 19 mart 2012
Prikriveni manjak budžeta u 2012. godini 01 mart 2012
Što pre usvojiti izmene Zakona o Zaštitniku građana i Slobodnom pristupu informacijama 03 februar 2012
Potrebno više inicijative u borbi protiv korupcije 17 januar 2012
Neusaglašenost budžeta i propisa o finansiranju stranaka 28 decembar 2011
Indeks davalaca mita TI za 2011 03 novembar 2011
„Transparentnost“ uputila predloge u vezi sa izmenama Zakona o javnim nabavkama 27 oktobar 2011
Pokrenuti postupak izbora Poverenika za informacije 27 oktobar 2011
Kampanja za usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača 18 oktobar 2011
Informisanost kao najbolja brana korupciji 29 septembar 2011
Oprezno sa izmenama Zakona o javnim nabavkama 12 septembar 2011
Nezakonita dugovanja države 26 avgust 2011
Pregled promena u Zakonu o lokalnim izborima 15 avgust 2011
Nacrt strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji 15 avgust 2011
Komentar pojedinih odredaba novousvojenog Zakona o energetici sa stanovišta korupcije 15 avgust 2011
Komentar na pojedine odredbe Nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine 15 avgust 2011
Kratki prikaz Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva 15 avgust 2011
Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja u republici srbiji do 2016. godine 15 avgust 2011
Sugestije za dopunu Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi 15 avgust 2011
Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja 15 avgust 2011
Objavljena odluka Ustavnog suda 01 avgust 2011
Za efikasnije ostvarivanje Ombudsmanovih preporuka 01 avgust 2011
Prikaz #