Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost – Srbija započela sprovođenje novog međunarodnog istraživačkog projekta KRINIS (CRINIS) Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici“.Ovaj projekat sprovodimo kao predstavnik  Transparency International u Republici Srbiji. Transparency International ovaj regionalni projekat sprovodi uz podršku Norveškog ministrastva spoljnih poslova.  

 

Ovo međunarodno istraživanje do sada je sprovedeno u zemljama Centralne i Južne Amerike kao i regiona Azije i Pacifika dok se u Evropi prvi put sprovodi sada, obuhvatajući pet zemlja Balkana.

Podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresi http://www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis%20
 

Osnovno pitanje na koje ovo istraživanje traži odgovor jeste u kojoj meri su informacije o finansiranju političkih partija dostupne i to njenim članovima, državnim organima i javnosti. Istraživanje se zasniva na ispitivanju zakonskih rešenja ali i aktuelne prakse, a obuhvata finansiranje redovnog rada političkih partija kao i finansiranje kampanja za parlamentarne i predsedničke izbore. Metodologijom istraživanja obuhvaćene su oblasti kao što su preventivni mehanizmi, izveštavanje, državni nadzor itd. a za svaku od navedenih oblasti Transparency International je osmislila pitanja, koja se uzimaju u obzir pri proceni ispunjenosti standarda za uspešnu borbu protiv korupcije i javnosti u radu. Bitan deo istraživanja čine i intervjui sa predstavnicima relevantnih političkih partija, relevantnih državnih organa, medija, civilnog i biznis sektora.

 
 

Rezultati KRINIS istraživanja biće objavljeni u posebnoj publikaciji koja će dati i uporedni pregled situacije u zemljama Balkana obuhvaćenim ovim istraživanjem. [ CRINIS publikacija ]

Materijal:

  1. Amandmani - SPS i JS ; 
  2. Amandmani  - Za evropsku Srbiju
  3. Amandmani - LDP
  4. Amandmani - DSS
  5. Amandmani - Napred Srbijo SNS
  6. Amandmani - Za Evropsku Srbiju
  7. Amandmani - Nova Srbija
  8. Vlada narodnoj skupštini
  9. Stenografske beleške 7.6.11.
  10. Stenografske beleške 9.6.11.