Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Procena sistema društvenog integriteta

Procena sistema društvenog integriteta u Srbiji  2011 (National Integrity System – NIS)

Glavna aktivnost u okviru ovog projekta jeste istraživanje, zasnovano na  metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International, koja je na međunarodnom nivou poznata pod nazivom  National Integrity System, ili skraćeno „NIS.NIS istraživanja su do sada sprovedena u preko 70 država širom sveta.
 
NIS metodologija predviđa, između ostalog, analizu zakonskih rešenja, aktuelnu praksu njihove primene i međusobne odnose širokog spektra institucija relevantnih za uspešno funkcionisanje borbe protiv korupcije u jednom društvu.  NIS metodologija polazi od institucija i ispituje da li one imaju na raspolaganju odgovarajuća ovlašćenja, finansijske i druge resurse za ostvarivanje svoje uloge u borbi protiv korupcije, ali i da li zakonom predviđeni mehanizmi funkcionišu u praksi. Institucije se posmatraju kao „noseći stubovi“ sistema društvenog integriteta. Polazeći od pretpostavke da se slabost bilo kojeg stuba odražava na stabilnost čitavog sistema, cilj istraživanja je ne samo da utvrdi gde leže problemi, već, u meri u kojoj je to moguće i način na koji bi se ti problemi mogli prevazići. Uporedno gledano, NIS istraživanja najčešće sadrže preporuke za izmenu strateških antikorupcijskih akata, donošenje ili izmenu relevantnih propisa, ali i druge sugestije koje se tiču prakse primene zakona.
 
Kao „noseći stubovi“ na međunarodnom nivou su utvrđeni sledeći:
 • Zakonodavna vlast
 • Izvršna vlast
 • Sudska vlast
 • Državna uprava
 • Političke partije
 • Telo nadležno za sprovođenje izbora
 • Vrhovna institucija za reviziju
 • Ombudsman
 • Tužilaštvo i policija
 • Specijalizovane antikorupcijske agencije
 • Mediji
 • Civilno društvo
 • Biznis sektor

U okviru svake države, moguće je istraživanje proširiti i na druge relevantne grupacije (npr. lokalna samouprava, regionalne vlasti, drugi specijalizovani organi koji se bave pitanjima borbe protiv korupcije).

Detaljne podatke o metodologiji i podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresimožete naći na adresi: https://www.transparency.org/whatwedo/nis/

Druga komponenta ovog projekta je monitoring napretka u borbi protiv korupcije u Srbiji i priprema nalaza i zapažanja koji će biti jedan od izvora informacija za godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije.

 

Projekat je trajao 12 meseci (jun 2010- jun 2011). Završna analiza sa nalazima NIS istraživanja objavljena je u posebnoj publikaciji na srpskom i engleskom jeziku:
 
 
Projekat jsprovoden uz podršku Delegacije Evropske unije Republici Srbiji okviru projektaJačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije EU.
 

eu flag

 

www.dijalog.org.rs