Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podrška izradi Lokalnog antikorupcijskog plana u Novom Pazaru

U okviru projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

 

1. Analiza okruženja za sprovođenje projekta i formiranje projektnog tima.
2. Inicijalni dogovori oko načina sprovođenja projekta, promocija izrade LAP i poziv za uključivanje civilnog društva, medija, predstavnika drugih sektora.
3. Predlozi u vezi sa formiranjem i načinom rada radne grupe.
4. Podrška radnoj grupi u analizi Modela i odabiru elemenata koji će iz Modela biti preuzeti u LAP.
5. Podrška radnoj grupi za razvijanje ostalih elemenata LAP (aktivnosti, rokovi, odgovorna lica).
6. Podrška organizovanju javne rasprave o Nacrtu LAP.
7. Podrška radnoj grupi u izradi finalnog izveštaja o usvajanju LAP
8. Podrška u formiranju Komisije koja će sprovesti konkurs za izbor članova tela za praćenje primene LAP.
9. Podrška radu Komisije u postupku koji prethodi izboru članova tela za praćenje primene LAP-a.
10. Podrška telu za praćenje primene LAP-a za definisanje oblasti rada, sopstvenog poslovnika o radu i izradu metodologije za praćenje sprovođenja LAP-a.
11. Podrška telu za praćenje primene LAP-a u definisanju drugih aktivnosti i oblasti delovanja tog tela (pored praćenja primene LAP-a) – npr. sopstvene inicijative, savetodavne aktivnosti i slično.
12. Obuke za predstavnike lokalne samouprave u pogledu izrade i sprovođenja LAP.
13. Promocija projekta u javnosti.

Posebno ćemo ostvariti saradnju sa opštinom Raška, koja je takođe izrazila interesovanje da dobije pomoć od TS u vezi sa izradom LAP, a konkretni modaliteti će biti naknadno dogovoreni u saradnji sa korisnikom (Grad Novi Pazar), i mogu obuhvatiti prisustvo predstavnika Raške radnim sastancima koji su održani sa predstavnicima Novog Pazara i susreti i savetodavna pomoć oko pojedinih pitanja, učešće u obukama i slično.

 

Konferencija za novinare povodom izbora LAF-a : http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/10650

Rešenje o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma

Predlog liste članova Lokalnog antikorupcijskog foruma

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara 

Pravilnik o postupku izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara

Poslovnik o radu komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara

Rešenje o formiranju Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara

 Izveštaj o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar

 Odluka o usvajanju LAP-a

 Lokalni antikorupcijski plan za grad Novi Pazar - konačni, usvojeni tekst

 Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar

 Javni poziv - okrugli sto o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar

 Javni poziv - javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar

 JAVNI POZIV udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu LAP-a.

 JAVNI POZIV za uključenje u postupak izrade LAP-a po pojedinim oblastima

 

Poziv na konferenciju za novinare - LAP Novi Pazar 31. avgust  

Poziv za prisustvo tematskim sednicama za oblasti 1, 2, 3 i 4 LAP-a 2. i 3. oktobra

Poziv za prisustvo sednicama radne grupe za izradu LAP-a Novi Pazar 6. i 7. novembra

Poziv za prisustvo sednicama radne grupe za izradu LAP-a Novi Pazar 26. i 27. novembra

 

 

Prijava - Nikola Kočović

Rešenje o formiranju radne grupe

Poslovnik o radu Radne grupe

 

 

 

 

  • ACASLogo

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #