Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju

Transparentnost Srbija prati uzorak slučajeva u kojima je postojala sumnja na korupciju koje su pokrenuli nezavisni državni organi, uzbunjivači, novinari ili nevladine organizacije, kao i dalje postupanje policije i tužilaca. Kada novinari istražuju takve slučajeve, TS ukazuje na sistemske probleme iza pojedinačnih slučajeva i sistemske mere koje bi trebalo da sprovedu nadležni organi.

TS takođe pruža pomoć i podršku novinarima i medijima koji se bave ovim temama. Priče (slučajevi) su izabrane prema nekoliko kriterijuma - javni interes, mogući uticaj priče i slučaja na stanovništvo, uticaj priče kako bi se postigli ciljevi koje je postavio projekat, prethodna TS iskustva na temu, aktuelnost tema u svetlu programa borbe protiv korupcije i agende za integraciju u EU. TS će sarađivati sa novinarima u tim pričama/slučajevima, pomoći im da identifikuju, sa pravnog stanovišta, koje radnje treba preduzeti u konkretnom slučaju. TS će se takođe zalagati da se po objavljivanju tekstova pokrenu odgovarajući postupci, tako što će nadležnim organima slati preporuke za usvajanje / izmenu propisa, promenu procedura ili sprovođenje mera koje su im na raspoalagnju za rešavanje konkretnih slučajeva.

Deo projekta je i analiza optužnica koje su podignute u 2017. i 2018. godini, identifikovanje trendova i ključnih karakteristika slučajeva kojima su se bavili javni tužioci, pre i posle 1. marta, kada su na snagu stupile organizacione izmene u vezi sa procesuiranjem korupcije. Pored toga, TS će dati predloge za reviziju Akcionog plana za poglavlje 23 i sačiniti konačan izveštaj o rezultatima rada policije i tužilaca, na osnovu prikupljenih podataka i analiziranih slučajeva.

 

Izveštaj Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju - finalni

Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju - sažetak, decembar 2018

Tabela: Postupanje tužilaštva za organizovani kriminal i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu 

  

Kada se suoče sa aferama i problemima, predstavnici vlasti najčešće izbegavaju odgovor i odgovornost porukom da nadležne organe treba pustiti da na miru rade svoj posao. Transparentnost Srbija (TS) je na nekoliko desetina primera dokumentovala kako to organi (ne) rade svoj posao. U dva tekstu objavljena na portalu Peščanik  prikazano je nekoliko primera:

https://pescanik.net/pustite-nadlezne-organe-da-rade-svoj-posao/

https://pescanik.net/nadlezni-organi-i-dalje-rade-svoj-posao/

 

Tužilaštva - (ne)postupanje i inicijative TS:

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi organi - dopisi, inicijative:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNS - pozivi građanima na mobilne u kampanji

Analiza slučaja: Da li je SNS u kampanji imala baze podataka o građanima

Dokumenti:

 

TS i mediji

 

http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/10051-drzavni-revizor-mora-da-kontrolise-tajne-javne-nabavke

http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/10023-sistem-neodgovornosti

http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/9928-bor-novcem-gradjana-placa-promociju-lokalnih-funkcionera

http://transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/10048-nezakonit-izbor-clana-odbora-agencija-za-borbu-protiv-korupcije

https://www.krik.rs/elektronski-dnevnici-tender-po-merama-firme-sarcevicevog-saradnika/

KRIK - http://www.energyobserver.com/sr/post/12113

https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-45954212

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/naucnici-u-strahu-od-odmazde-direktorka-instituta-vinca-uhlebila-pola-familije-i-ima/dtv4p4b

http://rs.n1info.com/Vesti/a442642/Koliko-kosta-docek-Nove-godine-u-Novom-Sadu.html

https://www.cins.rs/srpski/research_stories/article/funkcioneri-i-dalje-najvise-najblazih-mera-za-neodgovorne-funkcionere

https://www.slobodnaevropa.org/a/transparentna-novogodisnja-rasveta/29600061.html

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/10-godina75-miliona-koliko-vredi-prijateljstvo-sa-odalovicem-jos-dok-je-bio-u-vladi/x446y0d

http://rs.n1info.com/Vesti/a420011/Novac-koji-Srbija-izdvaja-za-KiM-i-dalje-pod-velom-tajne.html

http://voice.org.rs/voice-avenija-mb-zlostavljanje-zivotinja-o-trosku-gradana/

https://www.radiostoplus.com/item/22604  

 

 

Procesuiranje krivičnih dela u vezi sa korupcijom:

TOK i VJT NS optužnice i presude tabela

 

Zahtev RJT:

Optužnice i sporazumi

Odgovor RJT:

RJT ne poseduje optuznice i sporazume o priznanju krivice

 

 

 

 

 

 

  

CVR

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #