Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Izborni sajt TS - monitoring izbornih procesa
  • KORUPCIJA NA VISOKOM NIVOU I ZAKONI KROJENI PO MERI PRIVATNIH INTERESA U SRBIJI
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2021
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • CPI 2021
  • BICA Izveštaj o stanju u Srbiji

Pod lupom

Prev Next

Transparentnost Srbija: Odluka o „nacionalnim frekvencijama“ bez ocenjivanja obaveznih kriterijuma

Odluka Saveta REM o dodeli „nacionalnih frekvencija“[1] sporna je zbog neprimenjivanja jednog od obaveznih zakonskih kriterijuma – „poštovanje propisa i etičkih medijskih standarda“, ali i zbog načina na koji Zakon o elektronskim medijima i Pravilnik REM uređuju odlučivanje na konkursu.   Na osnovu člana 92. Zakona o elektronskim medijima iz 2014, kriterijumi za odlučivanje o dodeli frekvencija moraju biti, između ostalog i „merljivi“. Na osnovu Pravilnika REM iz 2016[2], izričito je predviđeno da Regulator ocenjuje ispunjenost četiri kriterijuma[3]. Stvar je u tome da ni Zakon ni Pravilnik REM nisu predvideli proceduru ocenjivanja, već samo to da se odluke donose većinom glasova...

Kinezi, EU, most i konkurencija

Vest o otvaranju mosta na Pelješcu značajna je i za one građane Srbije koji ne planiraju da ga koriste. Most je, kako je poznato, izgradio konzorcijum koji je predvodila kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. Ta firma je dobro poznata i u srpskoj javnosti, pre svega zato što je angažovana na nekoliko projekata čija se ukupna vrednost meri u milijardama evra – projekat „Čista Srbija“, izgradnja Fruškogorskog koridora, deonica autoputa od Požege prema Crnoj Gori. Pa ipak, dok je izvođač radova u svim navedenim projektima isti, postoji jedna velika i bitna razlika. Kineska kompanija je posao izgradnje Pelješkog mosta...

Javni interes bez prav(n)e zaštite

Ima neke čudne simbolike u činjenici da slučaj javne nabavke privatnog partnera za izgradnju železničke stanice "Prokop", čiji je prvi deo prikazan u tekstu "Nezavisno mišljenje, na polzu naroda", potpuno odudara od klišea koji nam najčešće nudi sedma umetnost. Magiju velikog platna upijamo kroz obrazac prema kome na kraju prvog dela sporedni junak umire da bi glavni lik nastavio da živi u očekivanom nastavku. U konkretnom slučaju teško je oteti se utisku da je sporedni junak – pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja "preživeo", zahvaljujući prethodnom pominjanom rešenju Poverenika[1], samo da bi nam omogućio uvid u to zašto...

Kako će se deliti novac iz budžeta za redovan rad stranaka i šta pokazuju izveštaji o finansiranju predsedničke kampanje

Proglašenje rezultata parlamentarnih izbora, puna tri meseca nakon što su ti izbori završeni na velikoj većini biračkih mesta, značajno će promeniti finansijski položaj partija. U prvoj polovini ove godine, oko 691 miliona dinara iz budžeta Srbije je već raspodeljeno strankama na osnovu rezultata izbora iz 2020. Pored SNS, SPS-JS i manjinskih stranaka, počev od avgusta, u raspodeli će učestvovati i stranke sa izbornih lista Ujedinjeni za pobedu Srbije, NADA, Moramo, ZZV, kao i Zavetnici i Dveri. Te stranke će mesečno dobijati ukupno oko 45 miliona dinara. To znači da je tromesečno produženje izbornog procesa uticalo na raspodelu oko 135 miliona...

GRECO za ponavljače

Često se desi da preporuke međunarodnih organizacija Srbiji budu takve da lako mogu da posluže Vladi da se zakloni iza štikliranja stavki i da potom svi slavodobitno zaključe da je ostvaren napredak. Preporuke date u petom krugu evaluacije GRECO-a nisu od tih i sigurno ne pružaju priliku ovdašnjim vlastima da prođu jeftino. One su ujedno prijatno iznenađenje posle nezasluženo blagonaklonih ocena iste institucije iz 2020. koje su se, da stvar bude još zanimljivija, jednim delom odnosile na iste teme koje su i sada u fokusu – zakonodavni postupak i pravila iz Zakona o sprečavanju korupcije. Nova Skupština, još uvek nepoznate većine, i nova Vlada, nepoznatog...

Peti krug evaluacije GRECO: Važne preporuke i šansa da se ovaj put ispune u roku

Transparentnost Srbija ocenjuje da peti krug evaluacije GRECO sadrži nekoliko veoma važnih preporuka, čije bi ispunjavanje moglo suštinski da unapredi pravni okvir za borbu protiv korupcije. Ujedno, novi skupštinski saziv i nova Vlada Srbije dobiće priliku da pristupe znatno ozbiljnije izvršenju ovih međunarodnih obaveza od svojih prethodnika. Podsećamo da Srbija do danas nije u celosti ispunila preporuke iz prethodnog kruga evaluacije, iako je prvi rok za to istekao još 2016. GRECO se ovaj put bavio mehanizmima za sprečavanje korupcije u vrhu izvršne vlasti i policiji.  Prema viđenju Transparentnosti, preporuke koje bi mogle da imaju najveći efekat odnose se na: uređivanje sukoba...

Očekivanja od novog saziva Narodne skupštine i prioriteti za borbu protiv korupcije

Očekivanja Za novi saziv Narodne skupštine, koji će u skupštinske klupe sesti možda i čitava tri meseca nakon održanih izbora, zna se jedino to da će bolje predstaviti podršku koji pojedini politički subjekti uživaju u biračkom telu od većine, a možda i svih prethodnih saziva. Tome je doprinelo snižavanje izbornog praga sa 5 na tri posto dobijenih glasova, mogućnost koju su po prvi put iskoristile i opozicione stranke, nakon bojkota izbora iz 2020. kada su važila ista pravila. Zahvaljujući toj promeni, tri liste, koje zajedno imaju preko 12% glasova, imaće svoje narodne poslanike (Moramo, Zavetnici i Dveri), dok bi se...

Divlja gradnja u centru Beograda: Garaža ispred Kliničkog centra izgrađena bez dozvole

Garaža ispred Kliničkog centra Srbije izgrađena je protivzakonito pre dobijanja građevinske dozvole, pokazuje istraživanje BIRN-a. Ministarstvo zdravlja organizovalo je čitav niz fiktivnih radnji kako bi se stvorio privid javnog nadmetanja za koncesiju, dok je zapravo u trenucima kada je isticao rok za prijave zainteresovanih, garaža do pola već bila izgrađena. Ministarstvo i dalje, takođe protivzakonito, krije osnovne podatke o koncesiji. Pretposlednjeg dana jula 2021. godine Ministarstvo zdravlja raspisalo je javni poziv za koncesiju za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje tri garaže sa helidromom u okviru kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Zainteresovane firme imale su rok od 60 dana da se prijave...

Sumnje na korupciju u Parlamentu i uloga Narodne skupštine u borbi protiv korupcije

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete:

Konferenciji za štampu

Koja će se održati u sredu, 21 . januara 2009. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, u ulici Despota Stefana (29. novembra) broj 36, na prvom spratu.

Dnevni red:

 

11.00 – 11.05 Uvodna reč – Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.05 – 11.15 Sumnje na korupciju u Parlamentu i uloga Narodne skupštine u borbi protiv korupcije - Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.15 – 11.25 Smanjenje korupcije u javnim nabavkama – novi zakon kao šansa za uštede – Danilo Pejović, finansijski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.25 – 11.30 Reforma javne uprave u Srbiji – najava novog monitoring projekta Transparentnosti Srbija – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

 

Transparentnost – Srbija

Informativna služba

Beograd, 19. januar 2009.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođici Miši Bojović.

MATERIJAL:

 

 

 

O temama konferencije

Parlament

 

Na ovoj konferenciji ćemo govoriti o sumnjama koje su u javnosti iznošene u pogledu korupcije koja je u vezi sa radom srpskog parlamenta, ali i o merama koje Narodna skupština treba da primeni kako bi dala svoj doprinos borbi protiv korupcije.

 

Posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju eventualnog potplaćivanja narodnih poslanika radi glasanja za predloge zakona i pitanju samostalnosti narodnih poslanika pri odlučivanju i njihovog ustavnopravnog položaja. Takođe ćemo predstaviti javnosti rezultate monitoringa – u kojoj meri je u proteklom periodu Narodna skupština ispunjavala svoje obaveze iz Antikorupcijske strategije koja je usvojena u decembru 2005.

 

U okviru mera koje Narodna skupština treba da primeni kako bi dala doprinos borbi protiv korupcije, posvetićemo posebnu pažnju izmenama Poslovnika Narodne skupštine, potrebi da Narodna skupština promeni način razmatranja izveštaja koje dobija od nezavisnih antikorupcijskih organa (Poverenik za informacije, Državna revizorska institucija, Odbor za rešavanje o sukobu interesa, Zaštitnik građana) i potrebi da u zakonskim rokovima izabere članove antikorupcijskih organa.

 

Javne nabavke

U doba ekonomske krize često se govori o potrebi štednje. Takve uštede se u najvećoj meri mogu ostvariti tamo gde se troši najveći deo budžetskog novca. Verovatno najznačajanija oblast su u Srbiji javne nabavke. Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je usvojen krajem prošle godine, omogućava da se novac poreskih obaveznika racionalnije troši. Na konferenciji za štampu ćemo predstaviti najznačajnije odredbe novih zakonskih rešenja koje mogu dovesti do takvih pozitivnih efekata.

 

Međutim, ovu priliku ćemo iskoristiti i za to da ukažemo na velike prepreke koje treba otkloniti kako bi se javne nabavke zaista sprovodile efikasnije i uz bolju kontrolu. Ukazaćemo na probleme sa kojima se suočavaju državne institucije koje rade u oblasti javnih nabavki i prioritete u novonastaloj situaciji, pogotovo nakon podnošenja ostavke predsednika Komisije za zaštitu prava. Ukazaćemo na to koje je podzakonske akte potrebno najhitnije usvojiti, koje mogućnosti pruža Portal javnih nabavki i na probleme u vezi sa prekršajnom odgovornošću u vezi sa kršenjem propisa o javnim nabavkama.

Reforma javne uprave

Na ovoj konferenciji za štampu najavićemo novi projekat koji Transparentnost – Srbija počinje da sprovodi a u okviru kojeg ćemo pratiti tok javne uprave i davati predloge kako da se uprava dimenzionira u skladu sa potrebom efikasnog obavljanja zadataka koje ima.

Vesti