Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Monitoring izbora 2020
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)

Pod lupom

Prev Next

Ništa novo u vezi sa izmenom Ustava

Bombastična vest o tome da je Vlada usvojila predlog za izmenu Ustava, gotovo izvesno ne predstavlja nikakvu novost. Naime, Vlada je takav predlog u kojem su samo pobrojane ustanve norme koje bi trebalo menjati već dostavila pre dve godine, bez konkretnih amandmana, a odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ga je podržao u junu 2019. Međutim, “nova Vlada” je povukla sve predloge zakona koji su dočekali novi saziv parlamenta, pa i ovaj predlog za izmenu Ustava, a sada je on samo vraćen novoj Skupštini. S druge strane, konkretne amandmane je još ranije formulisalo Ministarstvo pravde i za njih je, preuranjeno, zatražilo mišljenje...

Skupština da raspravlja o rešenju problema, a ne da brani vladu

Programski direktor Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić kaže da se očigledno kasni sa raspravom o izveštajima nezavisnih državnih organa, ali da se zbog epidemije koronavirusa i izbora može to kašnjenje smatrati opravdanim, što se ne može reći za način na koji se o tim izveštajima raspravlja, zbog čega je Transparentnost pozvala Skupštinu da odloži razmatranje njihovih zaključaka. "Bilo bi daleko smislenije da se danas raspravlja o tome kako da se reše problemi prepoznati u tim izveštajima". "Kašnjenje je očigledno. Do rasprave o ovim izveštajima je trebalo, prema skupštinskom poslovniku, da dođe proletos, no tada nije u prvi mah Skupština ni radila jer...

Dopis skupštini: Razmatranje izveštaja o radu nezavisnih državnih organa

Transparentnost Srbija pozvala je danas Skupštinu Srbije da odloži razmatranje i usvajanje izveštaja o radu nezavisnih državnih organa dok nadležni odbori ne formulišu zaključke koji bi sadržali i jasne zahteve u skladu sa preporukama i problemima koje su pomenuta tela navela u svojim izveštajima. Zahtevi treba da se odnose prvenstveno na Vladu Srbije, čiji rad parlament kontroliše i kome izvršna vlast odgovara, kao i na samu Skupštinu. Odbori u svojim zaključcima treba da postave rokove za izveštavanje o preduzetim aktivnostima, i da potom prate i raspravljaju o ispunjavanju ili neuspunjavanju zaključaka, navodi se u inicijativi Transparentnosti Srbija koja je dostavljena Narodnoj...

GRECO izveštaj o pravosuđu

U vezi sa brojnim preporukama koje se odnose na pravosuđe, novi izveštaj ne sadrži mnogo novina u odnosu na prethodni. Najveći deo preporuka je povezan sa izmenama Ustava, gde je GRECO „kritički izrazio zabrinutost zbog prilično teškog okruženja u kom se vodi proces konsultacija, pri čemu su se razne nevladine organizacije, uključujući i Društvo sudija i Udruženje tužilaca Srbije povukli iz procesa, kao i zbog kritika ne samo ovih organizacija već i Konsultativnog veća evropskih sudija na neke aspekte nacrta amandmana na Ustav“. Vrlo je zanimljiva greška u srpskom prevodu ovog izveštaja gde je navedeno da se iz postupka povuklo...

GRECO izveštaj o Zakonu o Agenciji za sprečavanje korupcije

Najvažnije novosti koje smo saznali iz novog izveštaja GRECO-a odnose se na Zakon o sprečavanju korupcije koji je donet 21.5.2019, a počeo da se primenjuje od 1.9.2020. U vezi sa preporukom broj 12, GRECO navodi da ovaj zakon sadrži nedostatke koji mogu ugroziti njegovu primenu. „Na primer: zakon ne propisuje jasne kriterijume za izdavanje saglasnosti ili ograničavanje javnih funkcionera da obavljaju druge poslovne aktivnosti ili delatnosti; javni funkcioneri i dalje imaju puno diskreciono pravo da prijavljuju, odnosno ne prijavljuju delove svoje imovine i prihoda; imovina i prihodi nekoliko kategorija javnih funkcionera nije javno dostupna; maksimalne novčane kazne za kršenje zakona...

GRECO izveštaj o javnosti zakonodavnog postupka

I pored toga što je dao najlošiju moguću ocenu o ispunjavanju preporuka iz 2015, najnoviji GREKO izveštaj dao je i neke pozitivne ocene o potezima vlasti za koje, međutim, ne postoji valjani osnov. To je, na primer, slučaj sa ocenama u vezi sa navodnim povećanjem transparentnosti zakonodavnog postupka. Naime, Narodna skupština, u vezi sa predlozima zakona i raspravi o njima, ne objavljuje ništa više informacija nego što je objavljivala pre pet godina, u doba kada je GREKO dao preporuke. Između ostalog, javnost i dalje nema mogućnost uvida u tekst podnetih amandmana i mišljenja predlagača povodom tih amandmana, već samo informaciju da...

Bela knjiga Saveta stranih investitora

Savet stranih investitora predstavio je „Belu knjigu 2020“ - analizu stanja i predloge za pobljšanje poslovnog okruženja u Srbiji. U njoj se analizira postojeće stanje, posebno sa stanovišta pandemije i njenog uticaja na sve obuhvaćene oblasti, ukazuje na poboljšanja u protekloj godini, probleme koji su i dalje nerešeni i daju preporuke. Na predstavljanju ove publikacije, putem video konferencije, predsednik Saveta i generalni direktor Telenora Majk Mišel naveo je da Vlada Srbije i Savet dele iste prioritete - bezbednost i zdravlje ljudi, borba protiv COVID-19, ekonomski oporavak, vladavina prava i dalja digitalizacija. „Tim prioritetima treba da se bavimo u svim oblastima poslovanja...

Odluka o odbacivanju krivične prijave u slučaju „Kukulovce“ je bila nepravilna

Apelaciono javno tužilaštvo (AJT) u Nišu potvrdilo[1] je naše viđenje da je odluka Višeg javnog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave[2]protiv nekadašnjeg[3] v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ zbog davanja mita u vezi sa glasanjem prilikom posete selu Kukulovce bila nepravilna.[4] Takav stav više tužilačke instance, kao i detaljna argumentacija u vezi sa učinjenim propustima, vraća veru u mogućnost da će sumnje u korupciju u vezi sa ovim slučajem biti valjano ispitane. Istovremeno, bez obzira na to kakav će biti krajnji ishod slučaja, to jednako može da posluži kao dobar signal u pogledu spremnosti najvažnijeg organa za suzbijanje korupcije – javnog tužilaštva da...

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz # 

Potkategorije

Vesti