Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Monitoring izbora 2020
  • Inicijative u vezi sa COVID-19
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2020
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Indeks percepcije korupcije (CPI)

Pod lupom

Prev Next

DRI ukazala na nezakonit položaj v.d. direktora EPS-a

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) u 2018. i 2019. godini nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama prilikom nabavki čija je procenjena vrednost 43,38 milijardi dinara, a ugovorena vrednost 31,53 milijarde dinara bez PDV, saopštila je Državna revizorska institucija i upozorila na trajanje mandata v.d. direktora. Preduzeće je tokom 2018. i 2019. godine zaključilo ugovore o nabavci usluga u ukupnoj vrednosti od 1,64 milijarde dinara i realizovalo ih u ukupnoj vrednosti od 884,97 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, navela je DRI u izveštaju o EPS. Ta...

Otkaz joj dao v.d. kom je, po zakonu, istekla funkcija

Kada je 2016. godine nakon više od tri decenije staža dobila otkaz u JP "Nuklearni objekti Srbije", Želmira Ilić je odlučila da potraži pomoć institucija, prenosi N1. Bila je uverena da će pravda biti na njenoj strani, pošto je rešenje o prestanku radnog odnosa doneo v.d. direktora Dalibor Arbutina, koji je u tom momentu bio na funkciji duže nego što zakon dozvoljava. Međutim, za Želimiru pomoći nema do danas, a nema ni reakcije nadležnih, pa Arbutina u martu obeležava sedmu godinu na poziciji vršioca dužnosti. Otkako je Želmira Ilić pre pet godina započela pravnu borbu zbog, kako navodi, nezakonitog otkaza, sve...

Nezakonitosti u trojnim ugovorima MUP-a, GIM-a i Britiš motorsa

Nedeljnik NIN objavio je nove detalje o tajnim ugovorima MUP-a, GIM-a i Britiš motora. List navodi da „strogo poverljivi“ ugovori MUP-a sa GIM-om, koji je zastupao pokojni otac bivšeg ministra policije, i s Britiš motorsom, čiji je vlasnik Ostoja Mijailović, član Glavnog odbora SNS-a, ukazuju na sumnju da su prekršena tri važeća zakona i počinjena dva krivična dela, trgovina uticajem i sukob interesa. O dokumentima i o ovom slučaju za NIN je govorio i programski dirketor TS Nemanja Nenadić, koji je ukazao na neke od uočenih nezakonitosti: U trojnom odnosu između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, firme GIM koja je komisionar u...

Ograničiti troškove za izbornu kampanju

Organizacija Transparentnost Srbija pozvala je da se, u okviru neophodnih izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ograniče troškovi u izbornim kampanjama, koje su sada nepotrebno skupe, te da se i na taj način Zakon uskladi  sa preporukama međunarodnih organizacija za ovu oblast. Dobar podsetnik na ove preporuke jeste vest koja je stigla iz Prištine, da je tamošnja Centralna izborna komisija (CIK) utvrdila da će maksimalni troškovi političkih partija za predizbornu kampanju biti 934.831 evro. Na Kosovu je, naime, zakonom propisano da je trošak za kampanju ograničen na pola evra za svakog registrovanog glasača. Kada bi u Zakonu Srbije postojalo ovakvo ograničenje, ni jedna kampanja za...

Objavljen plan imunizacije - otvorena mnoga dodatna pitanja

Na sajtu Instituta za javno zdravlje objavljen je plan imunizacije, što je bila jedna od stavki u dopisu koji je TS uputila Vladi Srbije. Dobro je što je plan, za koji se čini da sadrži i elemente procena potreba za brojem vakcina, objavljen, ali bi bilo još bolje da je javno promovisan i da su novinari dobili priliku da postave pitanje u vezi sa planom. Naime, sam plan otvara mnogo pitanja, a mnogo stvari ostalo je nejasno i nakon njegovog objavljivanja, bar u ovoj formi. Plan predviđa imunizaciju do 50% stanovništva, u tri faze, od čega je treća faza (koja obuhvata...

TS Vladi Srbije: Objaviti plan imunizacije i ukinuti oznaku tajnosti

Transparentnost Srbija (deo globalne mreže Transparency International)  pozvala je danas Vladu Srbije da objavi plan vakcinacije protiv virusa korona, odnosno da se taj dokument izradi i objavi, ukoliko još ne postoji. U pismu predsednici Vlade Ani Brnabić, TS je ukazala da su od funkcionera do javnosti dopirale veoma različite i u velikoj meri neprecizne izjave u vezi sa prioritetima, odnosno planom imunizacije. "Potpuno smo svesni da će na dinamiku planirane imunizacije u velikoj meri uticati dostupnost vakcina na svetskom tržištu, na šta državni organi Republike Srbije nemaju neposredni uticaj. Međutim, bez obzira na raspoloživost vakcina, uvereni smo da postoji mogućnost i potreba...

Upitna zakonitost nabavke opreme za kovid bolnice

Ministarstvo zdravlja je nabavilo opremu za kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu bez primene Zakona o javnim nabavkama, pozivajući se na odredbu koja omogućava takvo postupanje kada je to neophodno zbog zaštite bezbednosti države. Međutim, Ministarstvo se u obrazloženju svoje odluke pozvalo isključivo na hitnost, a ne i na razloge bezbednosti, što dovodi u pitanje zakonitost ovog postupka nabavke. Transparentnost Srbija pozvala je stoga Kancelariju za javne nabavke da izvrši monitoring navedene nabavke. Vednost ove nabavke je bila 1.760.129751,00 dinar bez PDV-a, odnosno nešto više od dve milijarde dinara sa PDV-om. U slučajevima izuzetne hitnosti, koja je u ovom slučaju bila...

Da li su direktori kojima je istekao mandat potpisivali ugovore o javnim nabavkama

Transparentnost Srbija pozvala je Kancelariju za javne nabavke da sprovede monitoring primene zakona u javnim preduzećima i drugim preduzećima u državnom vlasništvu čijim je direktorima istekao mandat i utvrdi ko je potpisivao planove javnih nabavki i zaključivao ugovore o javnim nabavkama. Reč je o 20 preduzeća čiji su direktori u statusu vršioca dužnosti iako je svima istekao rok maksimalnog trajanja tog statusa propisan zakonom: JP „Srbijagas“, JP „Srbijašume“, JP „Putevi Srbije“, JP „Pošta Srbija“, JP „Elektroprivreda Srbije“, JP za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“, JP „Nuklearni objekti Srbije“, JP „Zavod za udžbenike“, JP „Mreža most“, JP „ Emisiona tehnika i veze“, JP...

Inspekcije i mediji

konferencija inspekcijeTransparentnost Srbija predstavila je istraživanje čiji je cilj bio da utvrdi da li inspekcije postupaju nepristrasno ili su zloupotrebljavane radi pritiska na medije, odnosno njihove osnivače i izdavače, i na druga pravna lica - oglašivače ili potencijalne oglašivače u medijima. Pored toga, istraživanje se bavilo i pitanjem transparentnosti rada inspekcijskih organa, kao preduslovom za javnu kontrolu i utvrđivanje eventualne pristrasnosti u kontroli privrednih subjekata.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić ukazao je da nema čvrstih pokazatelja da se inspekcijske službe u Srbiji zloupotrebljavaju radi pritisaka na medije i druge privredne subjekte, ali je dodao da je istraživanje nepotpuno zato što Poreska uprava nije  dostavila tražene podatke.

Kako se na osnovu do sada dostupnih informacija ne može izvući potpuno pouzdan zaključak da li inspekcija vrši pritisak na medije, ne može se tvrditi ni da se svi privredni subjekti u kontrolama tretiraju na isti način, rekao je Nenadić.

Povod za istraživanje je bio to što je u prethodnom periodu "bilo više pritužbi i sumnji u vezi sa postupanjem inspekcijskih organa, uz ocenu da je reč o pritisku na pojedine medije". Istraživanje je obuhvatilo sedam gradova iz raznih delova Srbije a TS je od inspekcije zatražila podatke o kontrolama u medijima u prethodne tri godine.Za šest gradova (Bor, Čačak, Loznica, Vranje, Niš, Kikinda) uzorak je obuhvatio sve relevantne medije i pravna lica koja su učestvovala na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja u prethodnim godinama, a uzorak u Beogradu činilo je 11 medija.

Uzorak drugih pravnih lica odnosno firmi koje su oglašivači ili su potencijalni oglašivači činile su kompanije iz sektora industrije nameštaja, mesne i mlekarske industrije. Podaci o kontrolama zatraženi su od poreske inspekcije, protivpožarne, inspekcije rada i za koje se pretpostavljalo da bi najčešće mogli obavljati kontrole osnivača medija.

Za privredne subjekte uzorak su činile firme iz oblasti industrije nameštaja, mesne industrije i mlekare, a podaci su traženi od inspekcije rada, poreske, veterinarske, tržišne i protivpožatne inspekcije.

TS je tražene podatke o kontrolama inspekcija uz veći ili manji napor dobila od inspekcije rada, tržišne i veterinarske inspekcije. Uprava za preventivu, u čijoj je nadležnosti protivpožarna zaštita i u sastavu je Ministarstva unutrašnjih poslova nije odgovorila na zahteve, dok je Poreska uprava prvo tražila dodatni rok od 40 dana, a zatim je odbila sve zahteve."Poreska uprava je nezakonito odbila da TS dostavi podatke o tome u kojim medijima i koliko dana je tokom 2015, 2016. i 2017. godine vršila inspekcijski nadzor", rekao je Nenadić.

Poreska uprava je ključan akter, ali od nje nismo uspeli da dobijemo podatke, naglasio je Nenadić

Zlatko Minić iz TS ukazao je da je poreska inspekcija odbila čak i dao dostavi svoje planove rada i izveštaje o radu, tvrdeći da je reč o prevelikom broju informacija. Na novi zahtev, da dostavi podatke samo za Niš, kao i informacije o tome koje planove i izveštaje poseduje i koliki broj informacija nije "preveik broj", PU je odgovorila da nema podatke za Niš, a odgovoren a ruga dva zahteva proglasila tajnim.

PU je praktično proglasila tajnom, pozivajući se na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čak i podatak koliko informacija ne smatra prevelikim brojem informacija, naveo je Minić i dodao da je to najbolji pokazatelj koliko grčevito PU želi da sakrije sve informacije od javnosti.

Upravo stoga je osnovna preporuka istraživanja povećanje transparentnosti u radu inspekcija, a posebno u radu poreske inspekcije. 

U diskusiji posle predstavljanja istraživanja učestvovali su Vesna Ristić iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Milan Stefanović iz NALED-a, Danimir Vulinović iz Državne revizorske institucije, Svetozar Raković iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Jelena Đorđević iz Krika i Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa.

Istraživanje je sprovedeno zahvaljujući donaciji Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Celo istraživanje možete preuzeti sa sjta TS: http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/IZVESTAJ-inspekcije-i-mediji.pdf

Sve zahteve, odgovore državnih organa i ostala dokumenta prikupljena tokom istraživanja možete pogledati ili preuzeti sa stranice: http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/168-inspekcije-selektivnost-i-nadzor-medija

Vesti