Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Nadzor u javnim nabavkama - Bečej 17 mart 2015
Antikorupcijsko savetovalište u Bečeju 17 mart 2015
Građani u borbi protiv korupcije 24 februar 2015
Javne nabavke posle poplava 13 februar 2015
Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u prvih 15 meseci primene 30 januar 2015
Sistematizacije o radu u kontekstu reforme javne uprave 17 decembar 2014
Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije 04 decembar 2014
Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2014. godinu i prioriteti za Srbiju 03 decembar 2014
Aktuelna pitanja gonjenja korupcije 25 novembar 2014
O poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU 12 novembar 2014
Primena Zakona o javnim preduzećima 05 novembar 2014
Aktuelna pitanja borbe protiv korupcije 16 septembar 2014
Pristup informacijama, javne nabavke i javne rasprave – nalazi praćenja primene antikorupcijskih propisa- 26 jun 2014
Novi akteri, isti sistem 13 jun 2014
Monitoring finansiranja izborne kampanje 2014 12 jun 2014
Napredak Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU" 08 maj 2014
Javno – privatna partnerstva u kontekstu borbe protiv korupcije 10 april 2014
Napredak i problemi u oblasti javnih nabavki 31 mart 2014
Kratka i skupa kampanja, ostaju sistemski problemi 21 mart 2014
Konferencija - Sankcionisanje kršenja antikorupcijskih propisa 24 februar 2014
Okrugli sto - Svrsishodnost trošenja javnih sredstava 12 februar 2014
Nedovršeni poslovi u borbi protiv korupcije 09 decembar 2013
Borba protiv korupcije u izveštaju EK o napretku za 2013 17 oktobar 2013
Predstavljen izveštaj koalicije prEUgovor 01 oktobar 2013
TS predstavila istraživanje o javnosti rada Vlade Srbije 23 septembar 2013
Regionalno istraživanje Transparency International o finansiranju izbornih kampanja 31 jul 2013
Analiza usaglašenosti informatora o radu organa vlasti 23 april 2013
Javne rasprave u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i prakse 12 april 2013
Problem sa postavljanjem službenika na položaju i depolitizacija državne uprave 12 april 2013
Monitoring finansiranja kampanje u Novom Sadu 21 decembar 2012
Prikaz #