Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2014. godinu i prioriteti za Srbiju 03 decembar 2014
Aktuelna pitanja gonjenja korupcije 25 novembar 2014
O poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU 12 novembar 2014
Primena Zakona o javnim preduzećima 05 novembar 2014
Aktuelna pitanja borbe protiv korupcije 16 septembar 2014
Pristup informacijama, javne nabavke i javne rasprave – nalazi praćenja primene antikorupcijskih propisa- 26 jun 2014
Novi akteri, isti sistem 13 jun 2014
Monitoring finansiranja izborne kampanje 2014 12 jun 2014
Napredak Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU" 08 maj 2014
Javno – privatna partnerstva u kontekstu borbe protiv korupcije 10 april 2014
Napredak i problemi u oblasti javnih nabavki 31 mart 2014
Kratka i skupa kampanja, ostaju sistemski problemi 21 mart 2014
Konferencija - Sankcionisanje kršenja antikorupcijskih propisa 24 februar 2014
Okrugli sto - Svrsishodnost trošenja javnih sredstava 12 februar 2014
Nedovršeni poslovi u borbi protiv korupcije 09 decembar 2013
Borba protiv korupcije u izveštaju EK o napretku za 2013 17 oktobar 2013
Predstavljen izveštaj koalicije prEUgovor 01 oktobar 2013
TS predstavila istraživanje o javnosti rada Vlade Srbije 23 septembar 2013
Regionalno istraživanje Transparency International o finansiranju izbornih kampanja 31 jul 2013
Analiza usaglašenosti informatora o radu organa vlasti 23 april 2013
Javne rasprave u Republici Srbiji – analiza pravnog okvira i prakse 12 april 2013
Problem sa postavljanjem službenika na položaju i depolitizacija državne uprave 12 april 2013
Monitoring finansiranja kampanje u Novom Sadu 21 decembar 2012
Monitoring finansiranja izborne kampanje – kratki pregled dosadašnjih nalaza 25 maj 2012
Javnost podataka o uslugama koje organi vlasti pružaju građanima kao sredstvo za predupređenje korupcije 30 mart 2011
Konferencija za štampu - Javne nabavke u praksi 14 decembar 2010
Konferencija "Borba protiv korupcije u Srbiji: primena propisa i izazovi" 09 decembar 2005
Prikaz #